InKat spol. s r.o.
Geodetické práce v investičnej výstavbe a katastri nehnuteľností

Referencie


  • Vytyčovacie a kontrolné geodetické práce pri výstavbe Polus City Center pre hlavného dodávateľa stavby ILBAU
   a pre SLOVASFALT. Činnosť autorizovaného geodeta počas celej výstavby.
  • Vytyčovacie a kontrolné geodetické práce pri výstavbe výškovej budovy na Šancovej ul. v Bratislave. Činnosť autorizovaného geodeta počas celej výstavby.
  • Predrealizačné zameranie a vytyčovacie práce pri výstavbe montážnej haly Volkswagen Bratislava a činnosť autorizovaného geodeta.
  • Presné vytyčovacie práce pri stavbe závodu na spracovanie ťažkých ropných frakcií v areáli Slovnaft Bratislava. Činnosť autorizovaného geodeta počas celej výstavby.
  • Vytyčovacie a kontrolné geodetické práce pri výstavbe čerpacích staníc ARAL v Bratislave na Brnianskej, Einsteinovej, Rožňavskej a Vajnorskej ul. Činnosť autorizovaného geodeta počas celej výstavby.
  • Zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie pre projekty Supermarketov Billa v Rači, Šamoríne ,Galante, Štúrove, Skalici, Seredi, Veľkom Mederi, Čadci, Hlohovci, Karlovej Vsi, Rimavskej Sobote,
   Revúcej atď.
  • Zameranie polohopisu a výškopisu a spracovanie digitálnej dokumentácie pre projekt diaľnice
   D1 Dolný Hričov – Dubná Skala a D61 Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom, spolu cca 40 km.
  • Majetkovoprávna príprava stavby diaľnice D2 Bratislava, Lamačská cesta-Staré Grunty – cca 600 kúpnopredajných zmlúv.
  • Zameranie a spracovanie uličných pásov pre projekty kanalizácie a porealizačné zameranie výstavby plynovodu lokalít : Pata, Čataj, Igram, Kaplná, Báhoň, Viničné, Chorvátsky Grob, Plavecký Mikuláš, Naunhof (SRN),
   Pomssen (SRN), atď. cca 150 km.
  • Základné mapy závodov VUIS Bratislava, CFV - SAV Kramáre, Benzinol Žilina, Benzinol Ružomberok, Skloplast Trnava.
  • Zameranie priestorových vzťahov a vyhotovenie digitálnej dokumentácie skutočného stavu ( v mierke 1:50 ) budov: Národná banka Slovenska na Mýtnej ul. v Bratislave, DFNsP na Lazaretskej ul., Slovenská filharmónia (Reduta)
   v Bratislave, kaštiel v obci Báb.
  • Zameranie priestorových vzťahov a vyhotovenie digitálnej dokumentácie v mierke 1:50 a vyhotovenie informačného systému inventáru budov Slovenskej sporiteľne v Pezinku, Detve, Krupine, Martine, vo Zvolene, Rožňave a Revúcej
   s prepojením na digitálne mapové dielo.
  • Spracovanie káblových kníh pre Slovak Telecom a.s. v Banskej Bystrici, Čadci, Prestavlky, Horná Trnávka, Topoľčany, Bratislava, Jablonica atď.
  • Zameranie a spracovanie uličných pásov pre projekty Slovak Telecom a.s., lokality: Šamorín, BA-Petržalka, Nové Mesto nad Váhom, Stará Lehota, Senec, Veľký Biel, Trnava, Malinovo, Dunajská Lužná, Zálesie, Bodíky, Dulovce atď. cca 70 km.
  • Zameranie a spracovanie vnútorných priestorov a strešného plášťa budovy Slovenskej filharmónie.
  • Komplexné geodetické práce pre stavby obchodných domov TESCO Pezinok, KAUFLAND Levice, Petržalka, Nitra...
  • Vytyčovacie a kontrolné merania pre technológie a konštrukcie na stavbe PSA PEUGEOT CITROEN TRNAVA,
   KIA ŽILINA, Logistické centrum J&T ZAVAR.
  • Komplexné geodetické práce pre realizáciu stavieb polyfunkčných objektov Astoria Palace, Viedenská Brána,
   Tri veže, River park, Rustica, Best, Cubicon…
  • Autorský dozor a pre geodetické práce pri spodnej stavbe komplexu EUROVEA.
  • Zameranie a spracovanie uličných pásov pre projekty odkanalizovania obcí, lokality: okres Prievidza, okres
   Dunajská Streda, okres Nové Zámky atď. cca 300 km.