InKat spol. s r.o.
Geodetické práce v investičnej výstavbe a katastri nehnuteľností

Kontakty a údaje o firme

InKat spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 17947/B.

InKat spol. s r.o.
Poštová adresa
InKat spol. s r.o.
Dúbravská cesta č.9
Areál SAV - Ústav informatiky
841 04 Bratislava 4

Tel : 0903 413 553, 0903 764 894
IČO: 3575 3595, DIČ: 2020220686
IČ DPH: SK 2020220686
E-Mail: niak@tniak.tks

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK2911000000002628430128

Kontaktné osoby